Verze 4.17.3

23.10.2017

Novela zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví

Dnem 1. září 2017 nabyla účinnost novela zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví. Novela svým nemalým rozsahem změn a nejednoznačným výkladem přidává vrásky na čele nejednomu z nás.

Stále častěji se na nás obracíte s dotazy a hledáte odpovědi na otázky: Můžeme správu pohřebiště vést elektronicky nebo ji musíme vést ve vázaných knihách? Jak vytvořím doklad o provedeném pohřbení? Evidovat rodná čísla nebo datum narození? Kde evidovat osobu oprávněnou převzít nájem v případě úmrtí nájemce? A mnohé další.

Na mnohé dotazy neznáme odpovědi ani my. Přesto věříme, že se vše podaří do konce stávající roku vyjasnit a sw vhodně upravit.

Aktualizace 4.17.3

Nová verze 4.17.3 obsahuje změny především v evidenci zemřelých. Nově je možné evidovat jiné lidské pozůstatky. V případě uložení rakve je evidence doplněna o druh a vybavení rakve, o subjekt, který pohřbení provedl. V případě uložení urny jsme přidali číslo urny a místo kremace.

Obrazovku pro evidenci zemřelého jsme museli rozdělit do záložek Zemřelý a Způsob uložení. V další verzi přibude ještě záložka pro evidenci exhumací. Obrazovka nově obsahuje tlačítko Sestavy, skrze které si můžete vytisknout doklad o pohřbení. Jde o stejný způsob vytváření MS Word dokumentu, který používáte pro nájemní smlouvu.

Jak získám verzi 4.17.3?

Máte-li zakoupenou Servisní podporu na aktuální rok, pak si verzi můžete stáhnout zde.
Ostatním uživatelům verze 4 nabízíme zakoupení servisní podpory na příští rok 2018, v rámci které, získáte jak aktuální verzi, tak verze následující, které budou uvedeny do konce roku 2018.

Co nás čeká do konce roku 2017?

Věříme, že se výklad novely vyjasní a dozvíme se, jak bude řešena evidence ve vázaných knihách. Do té doby plánujeme uvolňovat verze přibližně v 14denních intervalech.

Následující verze nabídne záložku Exhumace v evidenci zemřelých, doplní tisk karty o nově evidované informace k zemřelým a následně bychom rádi vytvořili speciální sestavu „Zemřelí“.

Budeme rádi za jakékoliv informace, které nám pomohou sw vylepšit k Vaší spokojenosti. Neváhejte nás kontaktovat. Zpětná vazba je pro nás důležitá.


Mgr. Kamil Graf, Ing. Václav Graf

« zpět

Přihlášení uživatele

Kontakty

Kontakt

Mgr. Kamil Graf
Raduň

+420 604 484 711
info@spravcepohrebiste.cz

Kontakt

Ing. Václav Graf
Valašské Meziříčí

+420 777 798 371
vgraf@vaclavgraf.cz


Aktuality

19.12.2023

Aktualizace 5.23.12

Nová verze programu přidává modul individuálních služeb, rozšiřuje fakturaci a přináší řadu vylepšení. 

Více

06.03.2023

Aktualizace 5.23.2

Nová verze programu rozšiřuje sestavy, přináší Evidenční knihu zemřelých ve formátu PDF a řadu drobných oprav. 

Více

archiv aktualit