Dostupné aktualizace

Aktualizační soubory pro rok 2021 jsou ke stažení ze stránky  Aktualizace 2021.

Verze NEW 5.21.24 - 2. ledna 2022

 • KARTA, záhlaví karty bylo rozšířeno o prezentaci spolunájemce a konce vypršení tlecí doby
 • KARTA, záložka NÁVRH SMLOUVY - doplněn výpočet dle zvoleného tarifu. Přidána možnost editace částky ve výpočtu ceny ve variantách: ručně při výpočtu a jednorázovový poplatek
 • Přidána nová sestava "Smlouvy"
 • Okno VÝBĚR POHŘEBIŠTĚ doplněno o počet obsazených hrobových míst. Přidána kontrola nutnosti aktualizovat DB.

Opravy:​

 • Monitor číselných řad - provedena oprava správného zobrazení použitého záznamu pro návrhy smluv

Verze NEW 5.21.23 - 22. prosince 2021

 • Přidána evidence cenových sazeb, dokončena evidence cenových tarifů
 • Nastavení pohřebiště bylo rozšířeno o základní identifikace, formát označení hrobového místa a údaje o provozovateli a správci
 • Přidáno Nastavení jedinečnosti hrobových míst - na rozdíl od verze 4, zobrazuje všechna místa, která nesplňují požadovanou kombinaci
 • Převod do MS Excelu - přidán jeden sloupec pro pořadové číslo řádku, druhý pro prezentaci štítků
 • Vyhledání hrobových míst podle osoby - ve filtru můžete nově použít telefon a email

Opravy:​

 • KARTA, záložka "ZEMŘELÍ" - byla provedena revize příznaku "archivní záznam" v případě následné manipulace
 • Sestava "Plán příjmu" se generoval od aktuálního dne v případě, kdy uživatel skryl sloupec 'pronájem do'
 • Sestava "Volná hrobová místa" nyní zobrazuje i místa bez smlouvy/faktury
 • Okna s datumovým polem se nezobrazila v případech, kdy uživatel Window používal tento Krátký formát data "d. M. rrrr"

Verze NEW 5.21.19 - 15. listopadu 2021

 • Přidána evidence typů hrobových míst
 • Zobrazení všech tarifů - zatím bez možnosti editace
 • Sestavy
  • nová sestava "Plán příjmu"
  • sestavy lze nyní přejmenovat, kopírovat a upravovat

Verze NEW 5.21.17 - 4. října 2021

 • KARTA, záložka FAKTURY - přidán převod do MS Wordu
 • MS Word - přidán přehled všech dostupných značek a upozornění v případě, kdy dokument neobsahuje žádnou značku
 • Přidána evidence skupin pro hrobová místa, rozptyly a matriku
 • Vyhledání hrobových míst  - ve filtru je nově možné zadat řadu a označení hrobového místa

Opravy:​

 • KARTA, záložka SMLOUVY - pro případ několika současně platných tarifů se zobrazí okno pro výběr jednoho
 • Vyhledání ostatních míst - filtr doplněn o výběr jednotlivých skupin rozptylů a matriky

Verze NEW 5.21.15 - 28. června 2021

 • Doplněn tisk karty hrobového místa formou PDF
 • KARTA
  • záložka HROBOVÉ MÍSTO - při změně typu hrobového místa můžete nově opravit číslo a rozměry
  • záložka ZEMŘELÍ - přidán převod do MS Wordu
  • záložka FAKTURY - přidána akce pro trvalé odstranění platby
 • Přidána evidence ostatních míst - Rozptyly a Matrika
 • Sestavy - nová sestava "Volná hrobová místa"

Opravy:​

 • Jméno osob je prezentováno ve tvaru: Příjmení Jméno, titul
 • Upraven výpis hrobových míst při vzniku/detekci duplicit v označení místa
 • Štítky
  • pořadí štítků se všude zobrazuje dle abecedy
  • štítek bez barvy se nezobrazoval ve výsledku hledání

Verze NEW 5.21.12 - 18. května 2021

 • Výsledek hledání a speciálních sestav
  • přidán hromadný převod do MS Wordu označených nebo všech řádků
  • doplněna funkce mazání označených řádků pomocí DEL (podobně jako ve verzi 4)
  • upraven převod do MS Excelu (převod označených nebo všech řádků)
 • Převod do MS Wordu
  • nová značka HRC_CISLO, pro prezentaci čísla vícehrobů ve tvaru 12+13
  • opravy související s prezentací cenových sazeb
 • Převod do MS Excelu - přidán součtový řádek
 • KARTA
  • záložka HROBOVÉ MÍSTO - přidána operace pro změnu typu hrobového místa
  • záložka OSOBY - uložení osoby mezi zemřelé
  • záložka ZEMŘELÍ - přidán přesun zemřelého na jiné hrobové místo
 • Nástroje - kontrola záhlaví karet hrobových míst

Opravy:​

 • Optimalizace práce s pamětí, zobrazení údajů ve stavovém řádku

Verze NEW 5.21.11 - 4. května 2021

 • Přidáno okno NÁSTĚNKA - během dne, si zde můžete "připíchnout" libovolnou kartu
 • KARTA, záložka HROBOVÉ MÍSTO - přidáno nové datumové pole "Volný od"
 • Speciální sestavy
  • sestava "Vystavené faktury" rozšířena o filtr číslo faktury/dokladu
  • přidána konfigurace sestavy, kde si můžete změnit nejenom jméno sestavy, ale i viditelnost nebo pořadí výsledných sloupců
  • doplněno uložení naposledy zadaných hodnot filtrů
 • VÝBĚR POHŘEBIŠTĚ
  • formulář byl přepracován
  • přidáno tlačítko pro Aktualizaci databáze (zatím pro manuální použití)

Opravy:​

 • VÝBĚR POHŘEBIŠTĚ - při změně pohřebiště se neuzavřela všechna otevřená okna/karty
 • Tvorba smlouvy přes MS Word doplněna o tisk zemřelých a hrobové zařízení

Verze NEW 5.21.9 - 21. dubna 2021

 • KARTA, záložka ZEMŘELÍ - doplnění všech editačních funkcí

Opravy:​

 • KARTA 
  • záložka "OSOBY" - poznámka přesunuta do samostatné záložky
  • záložka "FAKTURY" - byla povolena tlačítka v případech, kdy neměla být
 • Hierarchie pohřebiště - opraveno třídění dle označení hrobového místa
 • Upraveno textové pole pro zadávání datumu na všech místech aplikace

Verze NEW 5.21.7 - 14. března 2021

 • KARTA 
  • přidána záložka ZEMŘELÍ (zatím bez možnosti editace)
  • záložka OSOBY - osoba se prezentuje ve dvou řádcích,
   přidána poznámka a e-mail 
  • záložka FAKTURA - rozšířena o částečnou úhradu interním dokladem
 • ŠTÍTKY
  • seznam štítku doplněn o prezentaci počtu míst a operaci Odstranit.
  • jednorázový převod "Barevného zvýraznění hr. místa" na štítek
  • jednorázový převod "Kódu hr.místa" na štítek
 • Speciální sestavy
  • přidána sestava "Vystavené faktury včetně úhrad"
  • sestava "Vystavené faktury" rozšířena o rozpad DPH
 • Výsledek hledání a speciálních sestav byl rozšířen o
  • export do Excelu
  • hromadné přidání/odebrání štítku
  • hromadný tisk složenek u vyhledaných faktur
  • tlačítko Roztáhnout/Zmenšit pro rychlé zvětšení na 2/3 plochy (zmenšení na 1/3)
 • Vytvořen hierarchický pohled pohřebiště (dle skupin/řad)

Opravy:​

 • Úhrada faktury - při opravě úhrady docházelo k vzájemnému prohození dnů vystavení a platby

Verze NEW 5.21.2 - 24. ledna 2021

 • Aplikace byla rozšířena o funkci Nové hrobové místo...
 • Karta - přidána záložka HROBOVÉ MÍSTO obsahující základní identifikace hr.místa
 • Vyhledání hr.místa - přidáno vyhledání podle zemřelého
 • Speciální sestavy
  • přidána sestava Vystavené faktury
  • práce s filtry byla rozšířena, sjednocena a doplněna o nápovědu
 • Výsledek hledání a speciálních sestav byl
  • doplněn o prezentaci výběrových podmínek
  • rozšířen o součtový řádek

Opravy:​

 • Karta - štítky jsou nyní setřízeny podle abecedy
Aktualizační soubory pro rok 2020 jsou ke stažení ze stránky  Aktualizace 2020, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2020.

Verze NEW 5.20.33 - 12. prosince 2020

 • karta - dokončen modul Osoby - doplnění všech editačních funkcí

Opravy:​

 • číslo smlouvy, faktury nebo úhrady se neuložilo, pokud byl použitý prostý text místo čísla z číselné řady

Verze NEW 5.20.29 - 20. září 2020

 • aplikace byla rozšířena o první speciální sestavu 'Komu končí nájem'

Verze NEW 5.20.28 - 15. září 2020

 • aplikace byla rozšířena o modul Hledání
  • Filtr umožňuje výběr všech nebo jednotlivých skupin, typů hrobových míst. Na rozdíl od verze 4 můžete vyhledávat i podle štítků.

Verze NEW 5.20.26 - 8. září 2020

 • aplikace byla rozšířena o modul Štítků
  • modul umožnuje k hrobovým místům "přilepovat" neomezené množství štítků.
   Štítky je možné barevně odlišit.
   Věříme, že práce se štítky bude uživatelský přívětivější než používání osmimístného číselného kódu ve verzi 4.

Verze NEW 5.20.24 - 24. srpna 2020

 • aplikace byla rozšířena o nové moduly:
  • modul Smlouvy umožnuje vytvořít návrh slouvy a spravovat uzavřené smlouvy
  • modul Osoby zobrazuje Nájemce, Spolunájemce a Pověřené zástupce na jdnom místě (zatím bez možnosti editace)
 • nová tvorba dokumentů podporuje MS Word 2020

Verze NEW 5.20.16 - 13. května 2020

 • aplikace byla rozšířena o :
  • modul Fakturace, včetně využití číselných řad
  • rychlé vyhledávání
  • tisk faktury a příjmového dokladu formou PDF dokumentu
Aktualizační soubory pro rok 2019 jsou ke stažení ze stránky  Aktualizace 2019, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2019.
 

Verze 4.19.10 - 13. října 2019

Opravy - aplikace Správce pohřebiště: ​

 • oprava třídění dle označení hrobových míst
 • oprava související se zvětšením rozsahu polí pro poznámku
 • oprava zaokrouhlení plochy hrobového místa (matematicky na dvě destinná místa)

Opravy - aplikace Správce pohřebiště NEW: ​

 • přihlášení do aplikace NEW nebylo možné dokud se neukončila původní aplikace
 • datum fotografie není povinné

Verze 4.19.08 - 11. září 2019

 • karta - přidáno tlačítko pro otevření karty v aplikaci Správce pohřebiště NEW
 • aplikace Správce pohřebiště NEW:
  • nová záložka SPIS pro ukládání dokumentů k hrobovému místu
  • přidána záložka FOTOGRAFIE pro snadnější vkládání digitálních fotografií
 • tisk karty - do tisku nejsou zahrnuti zemřelí, kteří mají vyplněný datum archivace nebo již nejsou součástí hrobového místa z důvodu následné manipulace
 • vyhledání karty - přidáno vyhledání záznamů podle zástupce a předchozího nájemce
 • speciální sestava "Komu končí nájem?" - rozšířena o příjmení a poznámku nájemce

Opravy:​

 • zvětšení rozsahy polí - poznámka, jméno a příjmení
 • karta, záložka "Fotografie" - při současném otevření dvou karet se zobrazovaly nesprávné fotografie
 • speciální sestava "Plán příjmu" - okno s výběřem tarifu nezobrazovalo označení hrobového místa
 • administrace pohřebišť - nesprávna cesta k datovému souboru nového pohřebiště

Verze 4.19.06 - 9. května 2019

 • evidence osob byla rošířena o datum narození (nájemce, spolunájemce, atd.)
 • karta, záložka "Zemřelí"
  • přidána akce "Archivace záznamu"
  • při přenosu dat do MS Wordu nejsou zahrnuti zemřelí, kteří byli archivováni nebo již nejsou součástí hrobového místa z důvodu následné manipulace.
 • nastavení aplikace, záložka "Fotografie" - přidáno "Výchozí členění" fotografií (bez členění, dle skupin nebo řad)
 • aplikace Správce pohřebiště NEW - Nástroje
  • přidán nástroj pro hromadné doplnění dne narození z RČ
  • přidán nástroj pro hromadná přejmenování/přesunutí digitálních fotografií dle výchozího členění

Verze 4.19.05 - 3. dubna 2019

Opravy:​

 • doplnění úlohy "Administrace uživatelů" o akce Povolit/Zamítnout
 • přihlašení běžného uživatele nebylo možné v některých případech

Verze 4.19.03 - 24. února 2019

 • nová úloha "Administrace uživatelů". Úloha Vám umožní definovat uživatele, kteří budou oprávnění s aplikací pracovat

Opravy:​

 • záhlaví karty, pole Zástupce - informace o zástupci se správně zobrazovaly jen v případě, kdy byla aktivní záložka "Zástupce"
 • aplikace používáná pro tisk "Evidence uložených ostatků/pozůstatků" byla přejmenována na "Správce pohřebiště NEW" (původně Správce pohřebiště 2018)​
Aktualizační soubory pro rok 2018 jsou ke stažení ze stránky  Aktualizace 2018, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2018.

Verze 4.18.07 - 2. prosince 2018

 • karta, záložka "Návrh smlouvy"
  • přidána možnost z výpočtu odebrat odpočet nájmu
  • přidána značka SPC_SazbaDph pro zobrazení sazby DPH v MS Wordu
 • karta, záložka "Uzavřené smlouvy" - akcí vytvoření faktury se zobrazí okno s fakturou (faktura již nevzniká skrytě)
 • karta, okno "Faktura" 
  • odebrání sloupců celkem pro základ DPH, DPH a včetně DPH
  • přidána forma uhrady, bankovní účet
  • sazba DPH může být nově "Osvob.b.n."
  • přidány značky FAC_SAZBADPH1-3 pro přenos do MS Wordu
 • šablony pro tisk faktur doplněny o nové sloupce (forma úhrady, sazby dph)
 • nastavení aplikace, záložka "Návrh smlouvy"
  • stisknutím titulku Text před, získáte formátovanou předlohu textu pro faktury
  • přidán blok DPH obsahující volbu "Zobrazit osvob.b.n" namísto DPH 0%, způsob zaokrouhlení DPH a pro případ, kdy se DPH zaokrouhluje na koruny, můžete zvolit zaokrouhlení sazby celkem taky na celé koruny

Opravy:​

 • karta, záložka "Fakturace" - číslo smlouvy propojené s fakturou se někdy nezobrazovalo
 • okno "Výběr pohřebiště" - zjednodušení administrace jednotlivých pohřebišť, vylepšení diagnostiky při autorizaci
 • číselníky, záložka "Sazby" - nefungovalo třídění dle záhlaví

Verze 4.18.05 - 25. června 2018

 • při startu programu je nově vyžadováno ověření uživatelského jména a hesla
 • Upozornění: ​Na rozdíl od dřívějších instalací sw Správce pohřebiště, verze 4.18.5 a novější potřebuje ke svému běhu vždy instalaci sw Firebird SQL server.

Verze 4.18.04 - 4. dubna 2018

 • Hledání dle "Hrobového místa", do výsledku přidán sloupec plocha
 • sestava "Úhrn pronajatých ploch..." zobrazuje pronajatou plochu v jednotlivých letech

Opravy:​

 • karta, záložka "Hrobové místo" - označení dvoj hrobu nezobrazuje dvě čísla
 • sestava "Evidence uložených ostatků/pozůstatků" se nedala spustit v režimu "Jednouživatelská verze"
 • PSČ zadané s mezerou se celé neuložilo do faktury/dokladu​

Verze 4.18.02 - 15. února 2018

 • sestava "Evidence uložených ostatků/pozůstatků" pro tisk ve formě vázané knihy
 • karta, záložka "Hrobové místo" - přidána kontrola zda je vyplněné pojmenování míst pro rakve. Musí být vyplněno.
 • karta, záložka "Faktury" - při odstranění faktury (storno) dojde k vynulování pole zbývá uhradit.
 • rychlé hledání, vyhledání a filtry ve speciálních sestavách
  • nově se vyhledají všechny výskyty slova s/bez diakritiky bez ohledu na velikost písmen.
   např. pro *sar* se vyhledají "Sára", "Šárka" nebo "Kasař"
 • speciální sestavy, sestava "Vystavené faktury" a "Vystavené faktury včetně úhrad"
  • přidán sloupec a filtr pro pole Faktura - zbývá uhradit. Zadáním podmínky !0, vyberete neuhrazené faktury.
 • speciální sestavy, sestava "Komu končí nájem"
  • přidán sloupec a filtr pro pole Hrobové místo - poznámka

Opravy:​

 • karta, záložka "Zemřelí" - chyba v případě, kdy chybělo pojmenování místa pro rakev
 • speciální sestavy, filtr textového pole - v případě použití podmínky s negací se nevybraly řádky, které měly toto pole prázdné.
  • např. Při podmínce poznámka!volný se NEvybrala místa s nevyplněnou/prázdnou poznámkou.
Aktualizační soubory pro rok 2017 jsou ke stažení ze stránky Aktualizace 2017, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2017.

Verze 4.17.06 - 10. prosince 2017

 • karta, záložka "Zemřelí" - byla rozšířena evidence o LPZ (datum vystavení a kým bylo vydáno), datum vydání POP a pohlaví, jeli známo.

Verze 4.17.05 - 26. listopadu 2017

 • Obnovení dat - bylo přidáno "Upozornění" vyžadující potvrzení pro přepis aktuálních dat 
 • Výběr pohřebiště - při "Vytvoření prázdného pohřebiště/z archivního souboru" se odvodí a předvyplní cesta k novému datovému souboru.

Opravy:

 • Výstup, Převod do programu MS Word/OO Office - dokument vytvořený pro hromadný tisk vybraných řádků obsahoval text pouze prvního z nich (chyba ve verzi 4.17.03)

Verze 4.17.04 - 19. listopadu 2017

 • karta, záložka "Zemřelí" - byla přidána záložka
  "Následná manipulace" 

Verze 4.17.03 - 22. října 2017

 • číselníky, přidána správa "Subjektů opravněných k otevření hrobu" 
 • karta, záložka "Zemřelí" - byla přepracována záložka pro evidenci zemřelých
  • přidána evidence "Jiných lidských pozůstatků"
  • uložení rakve - přidáno: Pohřbení provedl(subjekt), druh a vybavení rakve
  • uložení urny - přidáno: Číslo urny a místo kremace
 • karta, záložka "Zemřelí" - přidáno tlačítko Sestavy k tisku "Dokladu o pohřbení". Vzor šablony dokladu je dostupný pro MS Word - sp_doklad_o_pohrbeni.dot
 • entity Hrob, Nájemce, Pověřený zástupce, Zemřelý a Smlouva nově ukládají datum a čas vytvoření/změny záznamu.
Aktualizační soubory pro rok 2016 jsou ke stažení ze stránky Aktualizace 2016, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2016.

Verze 4.16.03 - 15. ledna 2017

 • umožnění otevření karty z externího SW
  (např. HTML prohlížeče)
 • vytvořena speciální sestava "Technologické informace" - obsahuje základní identifikace hrobových míst.
  Sestava je určená pro synchronizaci s externím SW pro prezentací map.

Opravy:

 • karta, záložka "Hrobové místo", atribut Kod - doplnění uživatelského pojmenování skupin i v editoru kodu
 • sestavy - dvojitý klik myši (pro otevření karty), vedl v maximalizované sestavě výsledků k chybě
Aktualizační soubory pro rok 2015 jsou ke stažení ze stránky Aktualizace 2015, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2015.

Verze 4.15.20 - 15. listopadu 2015

 • karta, záložka "Hrobové místo" - přidáno pole Barevné zvýraznění. Zvolená barva podbarví záhlaví karty
 • karta, záložka "Uzavřené smlouvy" - pokud jste zapomněli vyplnit číslo smlouvy, můžete jej nově doplnit v editaci uzavřené smlouvy
 • archivace a obnovení dat jsou nyní dostupné i z klientských stanic (gbak)
 • editor speciálních sestav - doplněno grafické znázornění viditelných/skrytých sloupců
 • speciální sestavy, sestava "Vystavené faktury včetně úhrad" - přidána volba Zobrazovat DPH? Je-li nastavena, pak sestava zobrazuje základy a sazby DPH.

Opravy:

 • nastavení aplikace - na některých pc se okno nastavení neotevřelo nebo  po uložení, aplikace nešla ukončit.
  • textová pole pro výběr složky Fotografií a Archivaci dat jsme nahradili jinou komponentou
  • záložka "Návrh smlouvy" - zatržená hodnota Původní číslo smlouvy vedla k neuložení hodnot
  • nastavení jedinečnosti označení hrobových míst jsme přesunuli do samostatného okna "Jedinečnost označení hr.místa...".
   Není-li nastavení možné, program Vám prezentuje duplicitní záznamy.
 • karta, záložka "Návrh smlouvy" - oprava výpočtu údaje "na dobu". Údaj mohl být rozdílný oproti době použité ve výpočtu ceny. 
 • karta i číselníky - pokud byl detail tabulky skrytý (např. zemřelí), pak se při akci Nový nebo Editace detail nezobrazil.

Verze 4.15.13 - 28. června 2015

 • nastavení aplikace, záložka "Pohřebiště" - rošíření a kontrola rozsahu polí název Provozovatele/Správce, ulice a sídlo (70znaků)
 • nastavení aplikace, záložka "Fakturace"- přidán způsob předvyplnění číselné řady pro smlouvu, faktury a doklady. Způsob můžete volit: ručně, automaticky další a automaticky nevyužité. 
  Zvolený způsob se uplatňuje v kartě, v záložkách "Návrh smlouvy" a "Fakturace".
 • karta, záložka "Uzavřené smlouvy"
  • naposledy uzavřená smlouva bez faktury jde  trvale Odstranit. Číslo smazané smlouvy se označí jako nevyužité a můžete jej použít pro jinou smlouvu.
  • pro fakturaci můžete v "textu před" použít značky číslo smlouvy, datum počátku a konce smlouvy
 • karta, záložka "Nájemce", "Spolunájemce" a "Zástupce" - přidáno pole Telefon a Email. Email se nyní zobrazuje ve výsledku hledání (Podle nájemce, spolunájemce).
 • karta, záložka "Fakturace"
  • rozšířený rozsah polí název dodavatele/odběratele na 70 znaků
  • při úhradě se zobrazí upozornění, pokud je nevyplněné číslo dokladu
  • přidáno pole číslo smlouvy, které je vyplněné pokud faktura vznikla ze smlouvy 
  • tisk faktury a dokladů - přidány značky číslo smlouvycelkem slovy a celkem slovy s Kč
 • Výstup, Převod do Programu, Přehled značek - přidáno tlačítko Kopírovat značku, pro zjednodušení editace textových dokumentů 

Opravy:

 • Převod do programu - nevyplňovali se data předchozích nájemců 

Verze 4.15.10 - 4. března 2015

Aktualizační soubory pro rok 2014 jsou ke stažení ze stránky Aktualizace 2014, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2014.

Verze 4.14.10 - 4. března 2014

 • karta / záložka "Uzavřené smlouvy" - třídění podle pole sjednáno od, sestupně
 • karta / záložka "Faktury" - třídění podle pole vystaveno dne, sestupně
Aktualizační soubory pro rok 2013 jsou ke stažení ze stránky Aktualizace 2013, do které mají přístup pouze uživalé se zakoupenou SERVISNÍ PODPOROU pro rok 2013.

Verze 4.01.003 - 26. srpna 2013

 • V šablonách pro MS Word a OO Writer můžete nyní použít značku CYKLUS. Ta Vám umožní vypsat všechny záznamy ze seznamu zemřelých nebo spolunájemců zvoleného hrobového místa. 
 • karta / záložka "Návrh smlouvy" - přidán sloupec variabilní symbol (pro případy kdy číslo smlouvy nestačí)

Verze 4.01.00212. srpna 2013

 • sw Spravce Pohřebiště od verze 4.01 používá Firebird verze 2.5
 • Přidána speciální sestava "Hrobová místa - speciální sestavy ... / Komu končí nájem"
 • Zvýraznění víceřádkových poznámek (modře)
 • Výsledky hledání se setřídí podle označení hrobového místa, označí se prvni záznam
 • Pro tisk smlouvy přes MS Word jsme přidali značky pro doplnění zemřelých
 • karta / záložka "Návrh smlouvy" - přidán sloupec datum odeslání

Opravy:

 • Rozšířeny rozsahy položek: poznámky zástupce, předchozího nájemce a spolunájemce.
 • Při třídění hrobových míst dle označení, se špatně třídily případy, kdy byl vyplněn znak
 • Windows8 - nefungovalo zadávání datumových položek a čísel s desetinnou částí
 

Přihlášení uživatele

Kontakt

Kontakt

Mgr. Kamil Graf
IČ: 189 81 135

Na Vyhlídce 330
747 61 Raduň

+420 604 484 711
info@spravcepohrebiste.cz

Nejsem plátce DPH

Reference

 


Aktuality

02.01.2022

Aktualizace 5.21.24

Nová verze programu zpřístupňuje evidenci cenových sazeb a tarifů. Přidává sestavu Smlouvy, nastavení jedinečnosti hrobových míst a rozšiřuje možnosti nastavení pohřebiště.

Více

15.11.2021

Aktualizace 5.21.19

Nová verze programu zpřístupňuje evidenci typů hrobových míst a seznam tarifů. Přidává sestavu Plán příjmu. Umožňuje sestavy kopírovat a libovolně upravovat.

Více

archiv aktualit