4. Vsypy a co zahrnout do ceny?

Otázka

Od letošního roku začala společnost zřízena městem tj.  Údržba městských komunikací s.r.o. v xxxxxx provádět na vsypové loučce vsypy a jejich evidenci. Ráda bych proto věděla, zda vybírat peníze na vsypové loučce pouze za vsyp a nebo také za služby.  A pokud ano co do nich  vše zahrnout?

Odpověď

Rozhodnutí je zcela na provozovateli pohřebiště.  U nás považujeme úkony vlastního vsypu (vyhloubení jamky, otevření urny, vlastní vsyp a zpětné zahrnutí) za individuální službu zákazníkovi, která je úplatná (včetně zisku a DPH).  Na užívání místa na vsypové loučce – neboli hrobového místa – vystavujeme smlouvu o nájmu s poměrnou cenou za nájem a dále poměrnou část nákladů na údržbu vsypové loučky a celého pohřebiště. 


​Ing. Václav Graf, prosinec 2011, aktualizováno léto 2014

zpět na seznam článků

Přihlášení uživatele

Kontakt

Kontakt

Ing. Václav Graf
IČ: 121 27 337

Masarykova 29
757 01 Valašské Meziříčí

+420 571 621 352
vgraf@vaclavgraf.cz
www.vaclavgraf.cz

Reference

 


Aktuality

20.10.2019

Aktualizace 4.19.10

Nová verze obsahuje především opravy funkcí vydaných v letošním roce.

Více

11.09.2019

Aktualizace 4.19.8

Nová verze rozšiřuje možnosti aplikace Správce pohřebiště NEW o evidenci dokumentů a snadnější vkládání digitálních fotografií (nové záložky SPIS a FOTOGRAFIE).

Více

archiv aktualit